Styrelsen för Eslövs Moderata Partiförening

Kontaktinformation

E-post : info@eslovsmoderaterna.se 

Facebook : https://www.facebook.com/eslovsmoderaterna/

---

Ordförande: Catharina Malmborg

vice Ordförande: Tony Ekblad

Kassör: Bengt Andersson

Sekreterare: Patrik Jeppsson

Medlemsansvariga: Magnus Pålsson, Rikard Malmborg

Ledamot: Claus-Göran Wodlin

Ledamot: Peter Sjögren

Ledamot: Jörgen Andersson

Ledamot: Håkan Elleström


Facebook Like: