Vilka är Moderaterna i Eslöv?

Henrik Wöhlecke, Moderat kommunalråd i Eslöv

Henrik Wöhlecke

Henrik, du som är moderaternas mest synliga ansikte utåt, kan du berätta lite om dig själv?

Född sommaren 1957 i Ängelholm. Jag är uppvuxen på landet och har hela livet sysslat med lantbruk i någon form. Tog lantmästarexamen på Alnarp 1983. I mer är 25 år har jag varit redovisningskonsult på LRF Konsults kontor i Ängelholm och Eslöv.

Jag är gift med Lena, vi har fyra döttrar och bor sedan drygt tjugo år på en gård utanför Stehag.

Mitt första politiska uppdrag i Eslövs kommun tillträdde jag 1989, men jag har inte haft uppdrag ända sedan dess då jag valde att lämna politiken under en period på 90-talet.

Blev sedan april 2009 oppositionskommunalråd i kommunen, och är sedan valet 2010 kommunalråd.


Facebook Like: