Innehåll på Hemsidan efter Valet 2018

Då valet till nämnder och styrelser inte sker förrän i december ett valår, håller dessa namn på att uppdateras under länken Företrädare. Vidare är inte alla val helt klara så vi arbetar lite långsamt med detta.

Namnen för de större nämnderna kommer upp de närmaste dagarna.

Rikard

Posted by  Rikard Malmborg Rikard Malmborg136  Reads 136 Reads
printer
 

Share This News
Social Sharing: Facebook Google Tweet This Favourites
Facebook Like: