Oktober - December

Alla helgfria lördagar har vi öppet i vår lokal på Köpmansgatan 1 mellan 10.00-13.00

Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna!

Inlägg skrivet av Rikard Malmborg Rikard Malmborg49 Visningar 49 Visningar
printer
 
Augusti - september 2018

Detta händer i Eslöv augusti - september!

16/8
Hans Wallmark, Riksdagsledamot och Försvarspolitisk talesperson besöker oss efter lunch

22/8 09.00 - 11.00
Tobias Billström, Riksdagsledamot och Gruppledare besöker oss.

30/8 13.45
Anna-Maria Corazza Bildt, Europarlamentariker besöker oss från kl.13.45

1/9 c:a 10.00-13.00
Carl-Johan Sonesson, regionpolitiker, kommer någon gång mellan kl.10.00-13.00 för Torgmöte

Alla helgfria lördagar har vi öppet i vår lokal på Köpmansgatan 1 mellan 10.00-13.00

Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna!

 
Juli 2018

Detta händer i Eslöv i juli månad!

Alla helgfria lördagar har vi öppet i vår lokal på Köpmansgatan 1 mellan kl.10.00-13.00.

Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna!

Moderaterna i Eslöv önskar alla en trevlig och avkopplande sommar!

Inlägg skrivet av Rikard Malmborg Rikard Malmborg94 Visningar 94 Visningar
printer
 
Juni 2018

Detta händer i Eslöv i juni månad!

9/6 kl.10.00-13.00 

Återkoppling från Sverigemötet av de som varit där. Plats: Köpmansgatan 1, Eslöv.

16/6 kl.10.00-13.00

Representanter från olika nämnder på plats i vår lokal på Köpmansgatan 1, Eslöv. Denna lördag är det BoF, GoV, AoF samt Serviceförvaltningen som informerar.

30/6 Grillbuffé hemma hos Tony Ekblad.

Vi umgås och har trevligt. Denna aktivitet är öppen endast för medlemmar.

- - -

Alla helgfria lördagar har vi öppet i vår lokal på Köpmansgatan 1 mellan kl.10.00-13.00

Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna!

Moderaterna i Eslöv önskar alla en trevlig och avkopplande sommar!

 
Valplattform 2018

Vi publicerar nu löpande avsnitt ur vår valplattform för 2018 års kommunalval.  Ni finner dem i Menyn under Val > 2018 .

Inlägg skrivet av Rikard Malmborg Rikard Malmborg167 Visningar 167 Visningar
printer
 
Styrelsen 2018
 
Våren 2018
 
Tipsrunda & Medlemsträff 14 april

Välkomna till Medlemsmöte med en stärkande tipspromenad i Eslövs centrum

Start och mål är i vår lokal på Köpmansgatan 1

Datum: Lördagen den 14 april
Tid: 10.00
Plats: M-lokalen Köpmansgatan 1, Eslöv

Efter tipspromenaden bjuds det på fika i lokalen!

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Inlägg skrivet av Rikard Malmborg Rikard Malmborg221 Visningar 221 Visningar
printer
 
Medlemsträff 22 mars

Välkommen till en öppen medlemsträff där du kan träffa den nya styrelsen samt kandidaterna på fullmäktigelistan. 

Gamla som nya medlemmar hälsas varmt välkomna! Ta gärna med någon bekant som du tror är intresserad av att bli medlem.

Datum: torsdagen den 22 mars 2018
Tid: kl.18.30
Plats: M lokalen, Köpmansgatan 1 i Eslöv

OSA. senast den 20 mars 2018 då vi bjuder på en lättare förtäring till magnusannelid@outlook.com eller 076-947 78 03

Hjärtligt välkomna!

Catharina Malmborg

Ordförande Eslövsmoderaterna

Inlägg skrivet av Rikard Malmborg Rikard Malmborg191 Visningar 191 Visningar
printer
 
Årsmöte och Nomineringsstämma

På Medborgarhuset den 27/2 kl 18.30

Provvalsresultat i PDF.
Notera att det är rådgivande och att det är på Nomineringsstämman som den slutgiltiga valsedeln fastställs.

Anmälan för fikats skull till christine.melinder@ortofta.eu eller 0709-249471

Gästföreläsare är Olof Röstin från Svalöv

 
Arbetsstämma oktober 2017

En kort sammanfattning av de beslut som stämman fattade om moderaternas politik inför valet 2018 följer här:

✅ MIGRATION

Krav på språk- och samhällskunskapstest för medborgarskap.

Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.

De som försörjer sig själva ska få bli medborgare tidigare.

Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.

Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Uppehållstillstånd ska permanentas om den invandrade har egen försörjning.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska skärpas och bygga på jobbinkomster.

Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.

Asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboenden.

Lagkrav på att asylsökande ska bidra till att klarlägga sin identitet.

Preskriptionstiden på fyra år för avslag på asylansökan ska börja räknas från att personen har lämnat landet.

Fler inre utlänningskontroller och oftare förvarstagande av personer som ska utvisas.

Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.

Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till illegala invandrare.

EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar.

Asylansökan ska göras utanför EU.

✅ LAG OCH ORDNING

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri, efter utredning.

Utred möjlighet till anonyma vittnen.

Zonförbud. Personer som skapar otrygghet ska kunna förbjudas vistas på vissa platser.

Ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter. Utred statlig finansiering

Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.

10 000 fler polisanställda till 2025.

Dubbla straff för gängbrottslingar vid vissa brott.

Skärpta straff för den som döms för flera brott samtidigt.

Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.

Även mindre grova brott, som ger mellan ett halvår och ett år i fängelse, ska oftare leda till utvisning.

Ta bort straffrabatten för 18–21 åringar.

Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

✅ SKATTER OCH BIDRAG

Nytt jobbskatteavdrag så att normalinkomsttagare får 500 kronor mer i månaden.

Sänkt skatt för pensionärer.

Tak för hur mycket bidrag ett hushåll kan få sammanlagt.

Invandrare måste kvalificera sig för full tillgång till bidrag genom eget arbete.

Sänkta tak i a-kassan och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter tre år.

Avtrappning av sjukpenning från dag 90 och återinför bortre gräns.

✅ JOBB

Inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år.

Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person. Fler tjänster ska omfattas.

Arbetsförmedlingen ersätts av Jobbcenter med smalare uppdrag.

Turordningsregler ska i högre grad baseras på kompetens.

✅ VÅRD OCH SKOLA

Skolplikt till 18 år för de som inte har nått behörighet till gymnasiet.

Ny skolform, yrkesskola, för främst nyanlända. Från 16 år.

Satsa på primärvården. Överför resurser från sjukhusen.

Det fria vårdvalet ska gälla även den högspecialiserade vården.

Återinför kömiljarden för att kapa vårdköer och utvidga den.

✅ FÖRSVAR

Moderaterna vill i princip fördubbla försvarsutgifterna. De ska omfatta två procent av BNP inom tio år.

Moderaterna ska tillsammans med resten av den borgerliga alliansen driva frågan om snabbt svenskt Natomedlemskap.

Moderaterna är för att i regeringsställning bibehålla den aktiverade värnplikten.

✅ ÖVRIGT

Höj maxhastigheten på motorvägar till 130 kilometer i timmen.

Öka högsta tillåtna yta för Attefallhus från 25 till 32 kvadratmeter.

Friare hyressättning ska nås via blocköverskridande politisk överenskommelse.

Inlägg skrivet av Henrik Wohlecke Henrik Wohlecke548 Visningar 548 Visningar
printer